Locatie

Centrul De Cercetare Nutriceutică

Tureni, nr. 103A, Judet Cluj

Adresa

Tureni, jud. Cluj

Despre Noi

Colcear Ioan,

Director

Centrul de Cercetare Nutriceutică (CCN) a fost înființat în 1994, având scopul unic de cercetare-dezvoltare, în științele naturale și inginerie, din regiunea de N-V.

Organizat ca o societate cu personalitate juridică, se încadrează în definiția organizației de cercetare de drept privat, pe baza următoarelor criterii:

-activitatea principală a sucursalei este cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 7219);

-toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite în activități de cercetare și diseminare;

-societatea desfășoară exclusiv activități de cercetare-dezvoltare și valorificarea rezultatelor obţinute.

Centrul de Cercetare Nutriceutică (CCN) promovează conceptul excelenţei în cercetarea ştiinţifică fundamentală și aplicativă, inovare şi producţie în domeniul Ştiinţelor Vieţii, nutriţiei, sănătăţii, calităţii vieţii, biotehnologiilor, materialelor şi proceselor inovative, în contextul dezvoltării durabile.

Principalele subiecte de cercetare sunt legate de înţelegerea fenomenelor și proceselor biologice, prin care se realizează echilibru biologic dinamic (sănătatea).

În activitatea de cercetare manifestăm deschidere și receptivitate pentru a sesiza relatiile și legaturile subtile care duc la echilibrarea fiintei umane, din punct de vedere fizic și nu numai.